Tillbehör CryoIQ PRO

Kategori:

Beskrivning

Till CryoIQ PRO enheterna finns flera tillbehör och spetsar, i flikarna presenteras tillbehören under respektive kategori

Allmänt

CIQ-PA-DST60 Standardspets 60µm L=10mm, för vätskefrysning  Ø 1-6mm         

CIQ-PA-DST80 Standardspets 80µm, L=10mm, för väskefrysning Ø 7-18mm       

CIQ-PA-BY  CryoIQ PRO ventilenhet                                                                     

CIQ-PA-KL Förvaringsväska för PRO & 2 patroner                                           

CIQ-PA-CAP Skyddslock för glasspets (DSTxx, Dx, A45, L13x)                               

CIQ-PA-LMT Frysbegränsare                                                                             

CIQ-A-LED LED-lampa för 25 gram gaspatron svat/silver                             

CIQ-SCALE-A Portabel våg 500 gram, 0,1 gram

Vätskefrysning

CIQ-PA-D1 Dermatologispets 60µm L=22mm, vätskefrysning  Ø  1-6mm                   

CIQ-PA-D2 Dermatologispets 80µm, L=22 mm, vätskefrysning  Ø 7-18mm

CIQ-PA-D3, Dermatologispets 100µm, L=22mm, vätskefrysning  Ø 9-22mm

Säljs även i sats om 3 spetsar (D1, D2, D3)

Kontaktfrysning

Kontaktspets  Ø 1mm                   

Kontaktspets  Ø 3mm                   

Kontaktspets  Ø 5mm                   

Kontaktspets  Ø 7mm                   

Kontaktspetsarna går även att köpa som set med 3 spetsar (C1, C3, C5)

Special spetsar

 

CIQ-PA-A45 Böjd spets 45grader, L=8cm, vätskefrysning Ø 7-18mm               

CIQ-PA-L13 Lång spets L=130mm, vätskefrysning Ø 9-22mm                           

CIQ-PA-L13/5 Gynekologispets 5 grader, L=130mm, vätskefrysning Ø 9-22mm