Diasys 3 och Diasys 3 plus

Kategori:

Beskrivning

Smart enkel dygnblodtrycksmätare

Diasys 3 och Diasys 3 Plus är enheter, som automatisk mäter blodtryck; de kan registrera upp till 250
systoliska och diastoliska blodtrycksmätningar under övervakningsperioden. Blodtrycksmätningarna är antingen
baserad på den oscillometriska metoden med Diasys 3 eller på en hybrid, auskultatorisk och
oscillometrisk metod med Diasys 3 Plus.

För att göra det så behagligt som möjligt för patienten beräknas det maximala manschettrycket
automatiskt under uppblåsningen. Patienten kan utlösa ytterligare mätningar manuellt. Data
sparas i enhetens långtidsminne.

Förutom blodtrycksmätningar (systole, diastole, medelblodtryck) ger Diasys 3-serien upplysningar om
patientens aktivitetsnivåer. Med användande av valfritt tillbehör är Diasys 3 Plus också i stånd till att beräkna
arteriell komplianceindex (QKd) och centralt blodtryck.

Diasys 3-seriens enheter har möjlighet för ljudinspelning av patientens identifikationsinformation.

Datablad DIASYS3

Datablad DIASYS3-Plus

Clinical Validation overview