CeCon 3000 – Centralt koncentratförsörjningssystem

Kategori:

Beskrivning

För kontinuerlig koncentrattillförsel av dialysenheter.
Dialys kan levereras med upp till tre typer av koncentrat. För att säkerställa smidig drift betonar vi även säkerhet, förar- och servicekomfort som en motsvarande livslängd för systemet.
CeCon 3000 levererar kontinuerligt koncentrat från behållare till dialysstationerna genom ett ringhuvudsystem. Vid behov växlar ett automatiskt containerbyte till en annan container så att förråden kontinuerligt fylls på.
Fjärrkontrollen (tillval) skickar en signal när en tom behållare behöver bytas ut. Bland den processstyrda tryckvolymregleringen kompletterar den aktiva ventilationen ett användar- och servicevänligt system för central kraftfoderförsörjning.

Systemet är kompatibelt med alla typer och storlekar av containrar.
Det sparar utrymme och fungerar med tryckreglering utan extra ventilation. Den aktiva utsugningen av rören kommer att utföras av slangpumpar.
Vid drift av ett centralt koncentratförsörjningssystem CeCon 3000 tillförs koncentratet från stora containrar istället för envägscontainrar. Systemet levererar koncentraten genom en ringledning in i dialysrummen till de enskilda provtagningsplatserna.
CeCon 3000 innehåller alla nödvändiga delar, såsom pumpar, trycksensorer, automatisk behållarbrytare samt nödvändig elektronik med valfri fjärrkontroll och potentiellt fria uttag för larmindikering.

Fördel:

Kompatibel med alla typer och storlekar av behållare
Mindre avfall
Ingen hantering och förvaring av containrar
Central kraftfoderförsörjning med upp till tre typer av kraftfoder
Automatisk tryckreglering utan extra ventilation
Automatisk ventilation
Mikroprocessorstyrd
Levererar upp till 40 dialysplatser

Mått: 480 x 520 x 200 mm (B/H/D)
Vikt (max.): 25 kg