nephRO TP vattensystem

Kategori:

Beskrivning

nephRO TP är en dubbelpass RO-anläggning med varma desinficerbara RO-membran.

Systemet är byggt i rostfritt stål och försett med lättgående hjul som säkerställer enkel åtkomst i samband med service.

Anläggningens båda steg är försedda med frekvensstyrda pumpar som optimerar driften och minskar förbrukningen av vatten och el.

nephRO TP har en funktion för redundant drift och nöddrift, som säkerställer fortsatt drift vid en membranbrott eller pumpfel.

Anläggningen har loggning av alla driftparametrar, larm och funktioner.

nephRO TP kräver mycket lite service.