SphygmoCor

Model:  Xcel PWA og PWV samt CPV-modellen med HRV

 

Kategori:

Beskrivning

Gyllene standard – PWA och PWV – för många applikationsområden.